Tato kolekce vznikla jako má diplomová práce na UTB Zlín. Snažila jsem se o mi ta blízké netypické střihové řešení a propojování různých oděvních součástí. Dalším důležitým cílem pro mne bylo zachovat nositelnost jednotlivých modelů. Kolekce je zaměřená převážně na saka a kabáty, které doplňují kožené kabelky.